Now Playing: Vad är multipel skleros?
Loading...
Advertisement
Video Text
Ditt immunsystem hjälper normalt till att skydda dig. Det gör det genom att det skickar vita blodkroppar och speciella proteiner varje gång en främmande substans (som t.ex. bakterier eller virus) invaderar din kropp.
Multipel skleros är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att ditt eget immunsystem skadar din kropp.
Immunsystemet tror felaktigt att den friska vävnaden i din hjärna och ryggmärg är främmande substanser. Immuncellerna sänds från blodet in i centrala nervsystemet, där de bildar kemikalier som orsakar inflammation.
Myelin är en fettsubstans som omger de flesta nerverna och hjälper till att skynda på kommunikationen mellan hjärnan och andra delar av kroppen.
Denna inflammation gör att myelinet runt nerverna bryts ned och ärrvävnad börjar bildas på dessa ställen. Denna process kallas "demyelinisering".
Namnet "multipel skleros" syftar på de många olika platser där ärrvävnad eller "skleros" byggs upp i hjärnan och ryggmärgen.
Då myelinskidan skadas får de elektriska signalerna svårare att komma igenom - eller blir helt blockerade. Allteftersom skadan fortskrider leder detta till problem med muskelkontrollen, synen, talförmågan, känseln och tankeförmågan.
Symptom på MS och hur allvarliga de är varierar mellan olika personer. Detta beror på hur mycket myelin som förlorats och vilka delar av centrala nervsystemet som påverkats.
eMedTV Links
Copyright © 2006-2018 Clinaero, Inc.

eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.