Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Aktuella+behandlingar+f%c3%b6r+multipel+skleros+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipel-skleros-video%2faktuella-behandlingar-f%c3%b6r-multipel-skleros-video.html
Email Video

Aktuella behandlingar för multipel skleros

Clip Number: 8 of 8
Presentation: Multipel skleros
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Det finns inget känt botemedel för multipel skleros men det finns många typer av behandlingar. Dessa behandlingar gör inte att MS försvinner men de kan lindra symptomen.
Behandlingar för MS delas in i tre grundläggande kategorier:
* Behandlingar som hanterar exacerbationerna (eller skoven som är attackerna då nya symptom framträder eller de gamla symptomen blir värre).
* Behandlingar som modifierar själva sjukdomen, och
* Behandlingar som lindrar symptomen.
Myelin är en fettsubstans som omger de flesta nerverna och hjälper till att skynda på kommunikationen mellan hjärnan och andra delar av kroppen.
MS-exacerbationer åtföljs vanligen av inflammation och nedbrytning av myelinet i centrala nervsystemet. Om symptomen är allvarliga kan höga doser av steroider, till exempel metylprednisolon, ges intravenöst för att reducera svullnaden och inflammationen som medverkar till demyelinisering.
Vissa nyare läkemedel har visat sig modifiera sjukdomsförloppet vid multipel skleros. Dessa läkemedel fungerar genom att de ändrar eller hämmar aktiviteten i immunsystemet. En grupp läkemedel som kallas betainterferoner imiterar ett protein som förekommer naturligt i kroppen. De verkar blockera vissa vita blodkroppar från att attackera nervernas myelintäckning. De verkar även hindra andra vita blodkroppar, så kallade T-celler, från att utlösa cytokiner, vilka är kemikalier som stimulerar inflammation och lockar andra immunceller till området.
Förutom betainterferon verkar ett annat läkemedel som heter glatimeracetat även förändra immunsystemet. Detta läkemedel verkar öka mängden vissa vita blodkroppar som hindrar andra celler från att attackera myelinet.
I en tvåårig studie minskade de sjukdomsmodifierande behandlingar skovfrekvensen av MS med i genomsnitt 30 %. Dessa läkemedel ges som injektion och kan kräva dagliga till veckovisa injektioner.
Slutligen finns behandlingar som lindrar symptomen av MS. Dessa behandlingar kan till exempel vara botulinumtoxin av typ A eller baklofen för att minska muskelstelhet (även kallad spasticitet). Botulinumtoxin av typ A är en injektion och baklofen kan ges i tablettform eller genom en liten inopererad pump.
En annan behandling är djup stimulering av hjärnan, där en liten elektrod används för att stimulera en viss del av hjärnan. Detta kan minska skakningarna som ibland förekommer hos personer med MS.
Ytterligare behandlingar kan innefatta sjukgymnastik och arbetsterapi. Att tala med en terapeut kan också vara bra.
Slutligen vänder sig vissa personer med MS till alternativa behandlingar som kan innefatta allt från medikament och tillskott till en ny kosthållning eller en ny livsstil.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.