Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Diagnostisering+av+multipel+skleros+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipel-skleros-video%2fdiagnostisering-av-multipel-skleros-video.html
Email Video

Diagnostisering av multipel skleros

Clip Number: 6 of 8
Presentation: Multipel skleros
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Det finns inget specifikt test för att diagnostisera multipel skleros. I stället ska kännetecken och symptom uppfylla vissa kriterier. Men inte heller det systemet är 100 % tillförlitligt.
En MS-diagnos baseras på din patientjournal, en neurologisk undersökning (som är en undersökning av hur väl din hjärna och ryggmärg fungerar) samt ibland andra tester. Dessa andra tester kan till exempel vara blodprov, en MRT, en lumbalpunktion eller ett elektriskt test som kallas svarspotential, som testar funktionen hos dina känselnerver.
De specifika kriterier som läkare tittar på när de fastställer om en person har MS är bland annat:
* Att kännetecken och symptom debuterar mellan 15 och 60 års ålder.
* Att kännetecken och symptom indikerar en sjukdom i hjärnan eller ryggmärgen.
* Att en läkarundersökning hittar bevis på en sjuklig hjärna eller ryggmärg.
* Att en MRT-bild visar minst två separata ärrvävnadsområden eller "skleros".
* Att sjukdomen har följt ett av två mönster:
Antingen har två eller flera symptomepisoder förekommit som varar minst 24 timmar och händer oftare än med en månads mellanrum. Eller så har dina kännetecken och symptom ökat progressivt under de senaste sex månaderna.
* Att det inte finns någon annan förklaring på dina symptom.
Utifrån dessa faktorer kan en MS-diagnos ställas.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.