Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Hur+multipel+skleros+fortskrider+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipel-skleros-video%2fhur-multipel-skleros-fortskrider-video.html
Email Video

Hur multipel skleros fortskrider

Clip Number: 7 of 8
Presentation: Multipel skleros
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Innan en person utvecklar multipel skleros kan han eller hon uppleva något som kallas ett kliniskt isolerat syndrom eller CIS. Detta är en enstaka händelse som indikerar att demyelinisering äger rum i vissa nerver. Ett CIS kan till exempel vara en attack av optisk neurit (som leder till synproblem i ett öga) eller en episod av domningar på en sida av kroppen. När CIS inträffar förekommer inga andra kliniska symptom.
De personer som upplever ett kliniskt isolerat syndrom kommer eller kommer eventuellt inte att utveckla multipel skleros. När MS väl utvecklas kan det fortskrida på flera olika sätt.
Multipel skleros fortskrider olika hos varje person och det finns inget sätt att förutsäga vilken väg sjukdomen kommer att ta. MS följer dock vanligen ett av tre grundläggande mönster:
* Skovvis förlöpande
* Primärt progressiv, samt
* Sekundärt progressiv
En annan form av sjukdomen, som kallas benign MS, kan också förekomma. Låt oss titta närmare på vart och ett av dessa mönster.
Vid skovvis förlöpande MS har du oförutsägbara attacker, så kallade exacerbationer, då dina symptom plötsligt förvärras. Dessa attacker äger rum under några dagar till några veckor. Efter varje attack kan det ta veckor eller månader att återfå alla (eller bara en del av) dina tidigare förmågor. Skovvis förlöpande MS förekommer vanligen tidigt i sjukdomsförloppet för de flesta som drabbas. Ca 85 % av personer med MS har denna form av sjukdomen.
I primärt progressiv MS förekommer ett gradvist men jämnt förvärrande av symptom. Det finns inga uppenbara exacerbationsperioder eller avtagande perioder. Endast 10-15 % av alla personer med MS har denna form av sjukdomen. Det är dock den vanligaste typen av multipel skleros hos personer som får sjukdomen efter 40 års ålder.
Sekundär progressiv MS börjar med ett skovvis förlöpande mönster men blir senare en progressiv version av sjukdomen - där symptomen gradvis förvärras. Den progressiva delen av sjukdomen kan börja kort efter att MS börjar eller så kan det hända flera år eller decennium senare.
Förutom de huvudsakliga mönstren av MS har 20 % av alla med multipel skleros en benign form av sjukdomen. Vid benign MS blir symptomen inte värre efter den initiala attacken, eller endast lite sämre. Personer med benign MS förblir helt funktionella.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.