Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+M%c3%b6jliga+orsaker+till+multipel+skleros+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipel-skleros-video%2fm%c3%b6jliga-orsaker-till-multipel-skleros-video.html
Email Video

Möjliga orsaker till multipel skleros

Clip Number: 4 of 8
Presentation: Multipel skleros
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Den exakta orsaken till multipel skleros är inte känd. Ärftlighet kan spela roll såväl som den tidiga uppväxtmiljön. Vissa forskare tror även att ett virus eller andra faktorer kan vara inblandade. Låt oss titta närmare på var och en av dessa möjligheter.
Benägenheten att utveckla multipel skleros kan vara ärftlig, vilket betyder att det kan gå i arv från föräldrar till barn. Vi vet att släktingar till personer med MS löper en ökad risk för att utveckla sjukdomen.
Man tror att flera olika gener kan göra en person mer mottaglig för multipel skleros. Vissa forskare anser att MS utvecklas därför att en person är mer genetiskt benägen att reagera på något i omgivningen. När personen kommer i kontakt med detta medel gör det att immunsystemet attackerar centrala nervsystemet.
Miljön i sig själv anses också spela roll vid utvecklingen av multipel skleros. Frekvensen av MS varierar i stor utsträckning mellan olika befolkningsgrupper.
MS är till exempel speciellt vanligt i Skottland, Skandinavien och Nordeuropa.
I USA förekommer MS oftare hos vita än i andra rasgrupper.
Personer från Afrika eller Japan får sällan MS men afrikanska amerikaner och japanska amerikaner får MS.
Forskning visar att MS är vanligare i vissa delar av världen. Antalet MS-fall ökar exempelvis ju längre från ekvatorn man kommer. Om man flyttar från ett högriskområde till ett område med lägre risk anammar man risken i den nya miljön, men bara om man flyttar dit innan tonåren. Det är alltså möjligt att exponering för ett visst medel i miljön innan puberteten kan göra en person mer mottaglig för MS.
Det har även förekommit "epidemier" av multipel skleros, där många människor i samma område utvecklar sjukdomen. Detta tyder också på en möjlig länk till miljön.
Slutligen tror vissa läkare och forskare att vissa virus kan framkalla multipel skleros, men detta har fortfarande inte kunnat bekräftas. MS smittar inte, men det är möjligt att en viss bakterie som nästan alla har kommit i kontakt med kan ge upphov till en onormal reaktion i immunsystemet. Den reaktionen skulle bara förekomma hos personer som redan är i farozonen för att utveckla MS.
Det finns även andra faktorer som kan spela en roll vid MS. Fler och fler studieresultat pekar mot att hormoner kan påverka immunsystemet. Könshormoner, såsom östrogen och progesteron hos kvinnor och testosteron hos män, kan begränsa immunsystemets aktivitet.
Nivåerna av östrogen och progesteron är mycket höga under graviditet, vilket kan förklara varför gravida kvinnor med MS vanligen har färre symptom. De högre nivåerna av testosteron hos män kan delvis förklara varför fler kvinnor än män har MS.
För att bättre förstå denna sjukdom fortsätter forskare att studera alla de möjliga orsakerna till multipel skleros.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.