Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Nervsystemet+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipel-skleros-video%2fnervsystemet-video.html
Email Video

Nervsystemet

Clip Number: 2 of 0
Presentation:
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Din kropp innehåller ett stort nätverk av nerver, som förmedlar elektriska signaler till och från hjärnan. Signaler som går FRÅN hjärnan kontrollerar dina muskler så att du kan röra dig, tala och hålla balansen.
Signalerna som går från din kropp TILL hjärnan för med sig information om den yttre världen. När hjärnan behandlar denna information kan du se, känna, höra, lukta och smaka.
Hjärnan och ryggmärgen brukar tillsammans kallas för centrala nervsystemet eller CNS.
Nerverna som förbinder det centrala nervsystemet med resten av kroppen är en del av det perifera nervsystemet eller PNS.
De flesta nerver täcks av en fettsubstans som heter myelin. Myelin isolerar nerverna och hjälper till att skynda på kommunikationen mellan hjärnan och andra delar av kroppen. På så sätt fungerar du vid en fullständig aktivitetsnivå.
Om en nerv eller myelinet som omger nerven skadas kan detta fördröja eller helt bryta de elektriska signalerna. När detta händer kan det försämra dina rörelser, din känsel eller din förmåga att tänka klart.

 

Related Multiple Sclerosis Articles

 
Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.