Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Hoe+multipele+sclerose+zich+verder+ontwikkelt+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipele-sclerose-video%2fhoe-multipele-sclerose-zich-verder-ontwikkelt-video.html
Email Video

Hoe multipele sclerose zich verder ontwikkelt

Clip Number: 7 of 8
Presentation: Multipele sclerose
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Voordat iemand multipele sclerose ontwikkelt, kan hij of zij een aandoening hebben die "klinisch geïsoleerd syndroom" of, met de Engelse afkorting, "CIS" wordt genoemd. Dit is een enkelvoudig medisch incident dat erop duidt dat er in bepaalde zenuwen demyelinisatie plaatsvindt. Enkele voorbeelden van CIS zijn een aanval van optische neuritis (oogzenuwontsteking, met als gevolg slecht zicht met één oog) en een episode met een verdoofd gevoel aan één kant van het lichaam. Bij een CIS is er geen sprake van andere klinische tekenen of symptomen.
Bij mensen met een CIS kan de aandoening zich wel of niet doorontwikkelen tot multipele sclerose. Wanneer zich wel MS ontwikkelt, kan die ontwikkeling op verschillende manieren verlopen.
Multipele sclerose heeft bij iedere individuele patiënt een ander verloop, en het verloop van de ziekte is onmogelijk te voorspellen. Maar over het algemeen verloopt MS volgens een van deze drie basispatronen:
* Relapsing-remitting
* Primair progressief
* Secundair progressief
De ziekte kan ook in een andere vorm voorkomen, die bekend staat als goedaardige MS. Laten we deze vier patronen eens nader bekijken.
Bij relapsing-remitting MS hebt u onvoorspelbare aanvallen, die "exacerbaties" worden genoemd, waarbij uw symptomen plotseling verergeren. Deze aanvallen kunnen enkele dagen tot enkele weken duren. Na elke aanval kan het weken tot maanden duren om al uw vroegere vaardigheden (of slechts een gedeelte ervan) te herwinnen. Relapsing-remitting MS treedt bij de meeste mensen in de vroege stadia van de ziekte op. Ongeveer 85% van de MS-patiënten heeft deze vorm van de ziekte.
Bij primair progressieve MS verergeren uw symptomen in een geleidelijk, maar stabiel tempo. Er treden geen duidelijke exacerbaties of perioden van verbetering op. Slechts 10-15% van de MS-patiënten heeft deze vorm van de ziekte. Het is echter de meest voorkomende vorm van multipele sclerose bij mensen die na hun veertigste levensjaar MS krijgen.
Secondair progressieve MS begint volgens het a relapsing-remittingpatroon, maar verandert later in een meer progressieve vorm van de ziekte. Progressief wil zeggen dat de symptomen geleidelijk steeds ernstiger worden. Het progressieve gedeelte van het ziekteverloop kan kort na het ontstaan van de MS beginnen, maar ook jaren of zelfs decennia later.
Naast deze hoofdpatronen van MS is er nog een gedeelte van 20% van de MS-patiënten die een goedaardige vorm van de ziekte hebben. Bij goedaardige MS verslechteren de symptomen van de patiënt na de eerste aanval niet meer, of slechts in zeer beperkte mate. Mensen met goedaardige MS blijven normaal functioneren.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.