Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Mogelijke+oorzaken+van+multipele+sclerose+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fmultipele-sclerose-video%2fmogelijke-oorzaken-van-multipele-sclerose-video.html
Email Video

Mogelijke oorzaken van multipele sclerose

Clip Number: 4 of 8
Presentation: Multipele sclerose
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
De precieze oorzaak van multipele sclerose is niet bekend. Het kan te maken hebben met iemands erfelijke aanleg, en ook kan de omgeving waarin de patiënt zijn of haar eerste levensjaren doorbracht een rol spelen. Sommige wetenschappers zijn van mening dat een virus of andere factoren bij het ontstaan van de ziekte betrokken kunnen zijn. Laten we elk van deze mogelijkheden eens nader onder de loep nemen.
De kans op het ontwikkelen van multipele sclerose kan erfelijk zijn, dat wil zeggen dat deze van ouders op kinderen wordt overgedragen. We weten dat nakomelingen van mensen met MS een verhoogd risico hebben de ziekte ook te ontwikkelen.
De huidige mening is dat er meerdere genen zijn die iemands risico op multipele sclerose kunnen vergroten. Sommige onderzoekers menen dat MS ontstaat doordat iemand door erfelijke aanleg meer kans heeft te reageren op een omgevingsfactor. Als die persoon dan met die factor in aanraking komt, wordt het immuunsysteem daardoor aangezet tot het aanvallen van het centrale zenuwstelsel.
Ook wordt gemeend dat de omgeving zelf een rol kan spelen in het ontstaan van multipele sclerose. De frequentie van het vóórkomen van MS varieert sterk tussen verschillende bevolkingsgroepen.
MS komt bijvoorbeeld vooral veel voor in Schotland, Scandinavië en Noord-Europa.
In de Verenigde Staten komt MS meer voor bij blanke mensen dan bij andere raciale groepen.
Bij mensen uit Afrika of Japan komt MS slechts zelden voor, maar bij Amerikanen van Afrikaanse en Japanse afkomst veel vaker.
Door onderzoek is aangetoond dat MS in bepaalde delen van de wereld vaker voorkomt. Het aantal gevallen van MS neemt bijvoorbeeld toe naarmate de afstand tot de evenaar groter wordt. Mensen die verhuizen van een omgeving met verhoogd risico naar een omgeving met een lager risico, zijn daarna onderhevig aan de risicograad van de nieuwe woonomgeving. Dit is echter alleen van toepassing als die verhuizing vóór aanvang van de tienerjaren plaatsvindt. Het is dus mogelijk dat de kans van een persoon om MS te ontwikkelen toeneemt als die persoon vóór de puberteit wordt blootgesteld aan een bepaalde stof in de leefomgeving.
Ook zijn er "epidemieën" van multipele sclerose geweest, waarbij veel mensen in dezelfde omgeving de ziekte ontwikkelden. Dit lijkt ook te wijzen op een mogelijk verband met de leefomgeving.
Ten slotte zijn een aantal artsen en wetenschappers van mening dat er verschillende virussen zijn die multipele sclerose kunnen veroorzaken, maar hiervan is nog geen bewijs geleverd. MS is niet besmettelijk, maar het is denkbaar dat een ziekteverwekker waarmee bijna iedereen in aanraking komt een abnormale reactie van het immuunsysteem veroorzaakt. De ziekte zou dan alleen mensen treffen die al een verhoogd MS-risico hebben.
Nu zijn er nog een paar andere factoren die bij MS een rol zouden kunnen spelen. Er komen steeds meer bewijzen aan het licht dat hormonen het immuunsysteem kunnen beïnvloeden. De geslachtshormonen, zoals oestrogeen en progesteron bij vrouwen en testosteron bij mannen, kunnen de activiteit van het immuunsysteem belemmeren.
Het oestrogeen- en progesterongehalte is tijdens de zwangerschap sterk verhoogd, en dit verklaart misschien waarom vrouwen met MS tijdens zwangerschap meestal minder symptomen hebben. Het hogere testosterongehalte bij mannen vormt misschien een gedeeltelijke verklaring waarom er meer vrouwelijke dan mannelijke MS-patiënten zijn.
Om meer kennis en begrip van deze ziekte te verwerven, gaan wetenschappers door met het onderzoeken van alle mogelijke oorzaken van multipele sclerose.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.