Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Co+je+roztrousen%c3%a1+skler%c3%b3za%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2froztrousen%c3%a1-skler%c3%b3za-video%2fco-je-roztrousen%c3%a1-skler%c3%b3za-video.html
Email Video

Co je roztrousená skleróza?

Clip Number: 1 of 8
Presentation: Roztrousená skleróza
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Za normálních okolností Vás Váš imunitní systém pomáhá chránit. Ur?ité typy bílých krvinek a speciální bílkoviny jsou vyslány tam, kde cizí látky (jako jsou bakterie nebo viry) napadají t?lo.
Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocn?ní, zp?sobující, že imunitní systém napadá vlastní t?lo.
Imunitní systém myln? považuje zdravou tká? v mozku a míše za organizmus cizí (za „vet?elce"). Bu?ky imunitního systému jsou vyslány z krve do centrálního nervového systému, kde produkují látky, které zp?sobí zán?t.
Myelin je tuková látka, která izoluje nervy a pomáhá urychlit komunikaci mezi mozkem a dalšími ?ástmi t?la.
Zán?t zp?sobuje rozpad myelinu, který obaluje nervy, a na míst? myelinu se za?nou tvo?it zjizvené tkán?. Tento proces se nazývá „demyelinizace".
Název „roztroušená skleróza" dob?e vystihuje onemocn?ní, u kterého se v t?le vyskytují roztroušená ložiska, kde se tvo?í zjizvené tkán?, „sklerózy" v mozku a míše.
Jelikož myelinová pochva je poškozena, dochází k zpomalení p?enosu elektrických impulz? nebo k jejich celkovému zablokování. Jelikož poškození postupuje, dochází k problém?m s ovládáním sval?, k poruchám vid?ní, ?e?i, vnímání a dokonce i myšlení.
Roztroušená skleróza m?že probíhat u jednotlivých lidí velmi r?znorod?. Závisí to na tom, jak mnoho myelinu bylo zni?eno a které ?ásti centrálního nervového systému byly postiženy.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.