Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Kdo+trp%c3%ad+roztrousenou+skler%c3%b3zou%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2froztrousen%c3%a1-skler%c3%b3za-video%2fkdo-trp%c3%ad-roztrousenou-skler%c3%b3zou-video.html
Email Video

Kdo trpí roztrousenou sklerózou?

Clip Number: 3 of 8
Presentation: Roztrousená skleróza
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Roztroušenou sklerózou trpí v sou?asné dob? asi 2,5 miliónu lidí na sv?te. Ženy onemocní RS 2 - 3krát pravd?podobn?ji než muži.
U d?tí a lidí ve stádiu raného dospívání se roztroušená skleróza vyskytuje z?ídka. Nemoc se nej?ast?ji vyskytuje v rané dosp?losti. Zvýšené riziko vzniku RS je u lidí ve st?edn? mladistvém v?ku až do v?ku 35 let. Po dosažení v?ku 35 let riziko postupn? klesá.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.