Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Pr%c3%adznaky+roztrousen%c3%a9+skler%c3%b3zy+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2froztrousen%c3%a1-skler%c3%b3za-video%2fpr%c3%adznaky-roztrousen%c3%a9-skler%c3%b3zy-video.html
Email Video

Príznaky roztrousené sklerózy

Clip Number: 5 of 8
Presentation: Roztrousená skleróza
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
V raném stadiu nemoci lidé poci?ují následující p?íznaky:
* ochablost sval?
* brn?ní nebo mraven?ení
* poruchy rovnováhy
* zast?ené vid?ní nebo vid?ní dvojmo
* nebo bolest o?í.
S postupující nemocí se mohou objevit další p?íznaky, nap?íklad:
* svalová strnulost
* senzitivita na teplo
* únava
* bolesti
* poruchy myšlení
* a problémy se sexem.
P?íznaky roztroušené sklerózy se obvykle projevují ve v?ku 20 až 40 let. Je pot?eba upozornit, že RS m?že za?ínat velmi mírným pr?b?hem, že ?lov?k do doby progrese nemoci nezaznamená žádné p?íznaky. P?íznaky se velmi liší u r?zných lidí a mohou se ?asem m?nit.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.