Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Kto+choruje+na+stwardnienie+rozsiane%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fmultiple-sclerosis.emedtv.com%2fstwardnienie-rozsiane-video%2fkto-choruje-na-stwardnienie-rozsiane-video.html
Email Video

Kto choruje na stwardnienie rozsiane?

Clip Number: 3 of 8
Presentation: Stwardnienie rozsiane
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Na stwardnienie rozsiane choruje obecnie oko?o 2,5 miliona ludzi na ca?ym ?wiecie. Prawdopodobie?stwo zachorowania jest 2-3 razy wi?ksze u kobiet ni? u m??czyzn.
Stwardnienie rozsiane rzadko wyst?puje u dzieci i m?odszych nastolatków. Pocz?tek choroby nast?puje najcz??ciej we wczesnymi wieku dojrza?ym. Najbardziej zagro?one zachorowaniem na stwardnienie rozsiane s? osoby w wieku od oko?o pi?tnastu do 35 lat. Po 35. roku ?ycia ryzyko stopniowo zmniejsza si?.
 

Related Multiple Sclerosis Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2019 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.